EEN WOORDJE MEER UITLEG OVER BACKDRAFT

Op 14 september 2002 komen in Parijs vijf jonge beroepsbrandweermannen om het leven door een backdraft. Wat een routineklus van een kleine kamerbrand van nog geen 10 m² moest zijn, draaide uit op een ware tragedie.

Bron: Brandweer Graz Oostenrijk

Beperkte ventilatie kan tot brand in een besloten ruimte leiden waarbij aanzienlijke hoeveelheden brand en -rookgassen vrijkomen. Als die zich ophopen kan toevoer van lucht door opening van de besloten ruimte tot een plotselinge ontploffing leiden. Deze ontploffing die door de besloten ruimte richting opening gaat, is een backdraft.

(Fire Research Station - Engeland 1993)

Een beetje in begrijpbare taal:

Brand is een verbinding met zuurstof,de reactieprodukten die hierbij vrijkomen zijn koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxyde (CO). Koolstofmonoxyde is echter een explosief gas en ontstaat wanneer koolstof (C) niet volledig verbrand.

Ook ontstaan er bij een brand rook- en roetdeeltjes die nog kunnen branden. Wanneer een brand te weinig zuurstof krijgt zullen de vlammen doven, de verbranding zal véél minder zijn, en de hitte is veel minder. Als we nu bij een brand een deur of een raam opendoen die aan de vorige voorwaarden voldoet zal er in één keer een stoot zuurstof in de ruimte worden “gezogen” en alle onverbrande deeltjes kunnen in één keer ontbranden, gevolg: een backdraft.

Hoe een nakende backdraft te herkennen?

 • Dichte rook met geen duidelijke tekens van vlammen

 • Met rook beslagen vensters, vaak gebarsten met een voelbare hittestraling.

 • Het door spleten en kieren ontsnappen van puffende rook die terug naar binnen wordt gezogen door de krimping van de rook binnenin. Op de deur zijn duidelijke tekenen van hitte. Mogelijks fluitende geluiden en de rook wordt naar binnen gezogen al dan niet met het "ademen"van rookdeeltjes onder een deur door.

Verschillende scenario's waarin zich een backdraft kan voordoen:

 • Soms ontstaat er een ‘hete backdraft’, de ontsteking zal gebeuren door de hete gassen zelf. De temperatuur loopt dan op tot zo’n 600-650 graden zijn, de zelfontbrandingstemperatuur is dan bereikt. Er zijn veel brandbare gassen aanwezig en de zuurstof is opgeraakt. Wanneer er nu bijvoorbeeld een deur of naar binnen gezogen en de ruimte zal volledig in de brand staan. Een backdraft kan ook ontstaan doordat de hete brandbare gassen worden ontstoken door een nog smeulende brandhaard. Dit wordt ook wel een ‘vertraagde backdraft’ genoemd. Na de toevoeging van zuurstof wordt er weer de juiste mengverhouding gevormd. Het explosieve mengsel wordt ontstoken door het smeulbrandje.

 • Een backdraft kan ook volgen als een explosief mengsel in een andere ruimte tot ontbranding wordt gebracht. De juiste mengverhouding vindt dan plaats in een andere ruimte dan waar de vuurhaard voorkwam. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in tussenruimten en ook wel boven een valse plafond.


 • Een backdraft kan zich zelfs voordoen als er geen sprake is van hitte. Wanneer in een afgesloten ruimte materialen van rubber of latex smeulen zal er een relatief koude rook/nevel ontstaan. Er ontstaat dan veel brandbaar gas, als dit gas zich gaat mengen met lucht ontstaat een explosief mengsel wat bij ontsteking een backdraft tot gevolg kan hebben. Dit wordt ook wel de ‘koude backdraft’ genoemd. Deze vorm van backdraft heeft andere herkenningspunten dan de ‘gewone’ backdraft. De rook zal niet zwart maar grijs en mistachtig zijn. En er zal omzeggens geen hitte aanwezig zijn.
Bekijk hier flimpjes:

Kennis van Flashover en Backdraft is van levensbelang !

Iedere brandweerman en zeker alle nieuwe aspirant- brandweermannen in het korps van brandweer Kontich dienen de cursus backdraft/flashover te volgen op de Campus Vesta.
Het is van groot belang dat iedere brandweerman de elementaire kennis van deze zaken kent.
In aanvulling op deze cursus zijn een 10 tal mensen van ons korps in oktober 2007 een cursus 'Repressieve ventilatie' gaan volgen bij het:
'Fire & Safety trainingcentrum' te Lommel.

 • Allereerst is het de bedoeling dat men goed moet verkennen/kijken alvorens men een (brandende) ruimte betreedt.
  Houd altijd rekening met een Flashover of Backdraft.

 • Het is van groot belang dat men de verkenning steeds goed uitvoerd alvorens een al dan niet brandende ruimte te betreden.
  Let op de diverse herkenningspunten.

 • Pas zeer goed op bij het ventileren, het toevoeren van verse lucht kan levensgevaarlijk zijn.
  Ventileren doe je nooit op eigen initiatief maar volg de aanwijzingen van de bevelvoerder.

 • Neem bij brand steeds een brandslang mee, het koelen van de rookgassen kan van essentieël belang zijn.

Ga naar: Hoofdpagina