INFORMATIE OVER FLASHOVER

Onderzoek:

Het grote onderzoek naar flashover is ontstaan in Zweden. Begin jaren '80 waren er bij een flashover in Stockholm twee brandweermannen omgekomen. Na een studie van twee Zweedse wetenschappers (Rosander en Giselson) werd de techniek door te blussen met pulserende waternevel (afwisselend spuit en stop) aanbevolen om de gevaren van flashover en backdraft te beperken. Uit de studie bleek dat dit een belangrijke stap was in de goede richting quasie veiligheid en overlevingskansen bij het bestrijden van dergelijke branden.

Definitie:

Er kan bij brand in een besloten ruimte een stadium komen waarbij de totale hittestraling van de vuurkolom, hete wanden en hete rookgassen ontbranding veroorzaakt van alle brandbare oppervlakken in die besloten ruimte.
Deze plotselinge en voortdurende overgang van ontwikkelde brand naar volledige brand is flashover. (Fire research station - Engeland 1993)

Een beetje in begrijpbare taal:

Veel vaste stoffen branden zelf niet, het zijn de gassen die uit
de vaste stoffen vrijkomen die kunnen branden. Steek eens een lucifer aan en wat zie je? Als je de vlam aandachtig bekijkt lijkt het of de vlam de lucifer niet raakt, het zijn de gassen
die uit het hout ontsnappen die branden.

Bij een brand kan het zo heet worden dat alles om je heen wat kan branden ontgast. De brandende gassen komen vrij, maar er is nog geen ontstekings temperatuur of ontsteking.
Die brandende gassen hopen zich op onder het plafond. Tot op een gegeven moment de ontstekingstemperatuur wordt bereikt. Het gevolg is een grote steekvlam daar alle gassen spontaan ontbranden en de hele ruimte staat in een mum van tijd volledig in brand.

Hoe een flashover te herkennen?

 • Materialen die nog niet bij de brand betrokken zijn, beginnen te roken.

 • Er ontstaat een wolk van rook boven in de ruimte, de temperatuur stijgt zeer snel.
  De gaswolk is zo heet dat de brandbestrijders op de knieën worden gedwongen.

 • De deurklink van de afgesloten ruimte waarachter het brand is zeer heet.

 • In de rooklaag zijn vlammentongen zichtbaar.

Verschillende scenario's waarin zich een flashover kan voordoen:

 • Een flashover kan zich voordoen in een afgesloten ruimte waar een beginnende brand zich ontwikkeld en de brandbare gassen,
  die zijn uitgegast, explosief tot ontbranding komen.

 • Maar ook in een hoge ruimte (hoog plafond) of boven een verlaagd plafond, kan een flashover plaatsvinden. Dit is heel gevaarlijk want een dreigende flashover wordt hier vaak niet snel genoeg herkend.

 • Het kan zelfs voorkomen dat de hete rookgassen aan de bovenzijde door een kleine opening naar een andere ruimte stromen.
  In deze ruimte(waar het zelfs niet brand) kan zich een flashover voordoen.

 • Ook kan een flashover voorkomen in een ruimte tijdens de blussingswerken, maar waar nog veel brandbare en hete gassen zich bevinden.
  De hete gassen kunnen weer worden ontstoken door het aanwezige smeulend materiaal.
  Vooral na een slaapkamerbrand waar schuimmatrassen aanwezig zijn kan dit voorkomen. Dit manifesteert zich hier ook weer de grote hitte
  en de nog aanwezige brandbare gassen.

 • Eén van de gevaarlijkste scenario's is een flashover in een ruimte waar nauwelijks rook en hitte is waar te nemen.
  Er zijn dergelijke gevallen gekend waar dit is voorgekomen. Het kan zijn dat een ruimte waarvan de isolatie bestaat uit een
  bepaald soort schuim, (polystyreen of polyurethaanschuim).
  Door bepaalde eigenschappen van de isolatie zal er zich bij brand een hoge temperatuur voordoen aan de buitenzijde van het isolatiemateriaal.
  Het isolatiemateriaal zal gaan ontgassen en zich ophopen in deze ruimte, zonder dat er veel hitte of rook aanwezig is!
  Daardoor wordt de zeer gevaarlijke situatie vaak niet herkend of te laat opgemerkt.
Bekijk hier flimpjes:

Kennis van Flashover en Backdraft is van levensbelang !

Iedere brandweerman en zeker alle nieuwe aspirant- brandweermannen in het korps van brandweer Kontich dienen de
cursus backdraft/flashover te volgen op de Campus Vesta.
Het is van groot belang dat iedere brandweerman de elementaire kennis van deze zaken kent.
In aanvulling op deze cursus zijn een 10 tal mensen van ons korps in oktober 2007 een cursus 'Repressieve ventilatie'
gaan volgen bij het: 'Fire & Safety trainingcentrum' te Lommel.

 • Allereerst is het de bedoeling dat men goed moet verkennen/kijken alvorens men een (brandende) ruimte betreedt.
  Houd altijd rekening met een Flashover of Backdraft.

 • Het is van groot belang dat men de verkenning steeds goed uitvoerd alvorens een al dan niet brandende ruimte te betreden.
  Let op de diverse herkenningspunten.

 • Pas zeer goed op bij het ventileren, het toevoeren van verse lucht kan levensgevaarlijk zijn.
  Ventileren doe je nooit op eigen initiatief maar volg de aanwijzingen van de bevelvoerder.

 • Neem bij brand steeds een brandslang mee, het koelen van de rookgassen kan van essentieël belang zijn.

Ga naar: Hoofdpagina