EEN WOORDJE MEER OVER REPRESSIEVE VENTILATIE


Kontich - Zaterdag 27 oktober 2007 - Omzeggens ieder lid van ons korps heeft de cursus 'Flashover en Backdraft" al gevolgd op de Campus Vesta.
In aanvulling op deze cursus zijn een 10 tal mensen van ons korps een cursus 'Repressieve ventilatie' gaan volgen bij het 'Fire & Safety trainings- centrum te Lommel.

Voordelen van 'Repressieve ventilatie' :

 • Snellere doving v/d vuurhaard door het verwijderen van hitte en rook.

 • Minder rook => minder rookschade.

 • Beperking van branduitbreiding door het verwijderen van rook en hete gassen.

De cursus:

Bij een brand liggen er steeds twee grote gevaren op loer voor de brandweerman: 'Flashover en Backdraft'. Er wordt terug even opgefrist wat deze beide fenomenen zijn.

Een gecontroleerde afvoer van hitte en toevoer van zuurstof kunnen een 'Flashover en/of Backdraft' voorkomen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe gecontroleerde ventilatie kan bijdragen aan de preventie hiervan.

Bij goed toegepaste ventilatie kunnen hitte, rook en giftige gassen op gecontroleerde wijze worden afgevoerd. Bij toepassing van ventilatie wordt lucht van buiten aangevoerd. De afgevoerde lucht neemt de giftige hete gassen mee naar buiten via de gemaakte openingen.
Door de hitte af te voeren zorgt men ervoor dat de zelfontbrandingstemperatuur van de aanwezige materialen niet wordt bereikt.

Voor de middag werd er met toneelrook gewerkt en werden verschillende technieken aangeleerd zoals:

 • Het belang van goede communicatie.

 • De verkenning van het gebouw => lokaliseren van de brandhaard en slachtoffer(s).

 • Het maken van geschikte openingen voor rookafvoer => De grote en plaatsbepaling.

 • Het opstellen van de ventilator(en) tov de instroomopening => Afstand bij het opstellen.

 • Het gebruik van meerdere ventilatoren, de opstelling naast elkaar en boven elkaar.

Na de middag werd er geoefend met "Real fire" en uiteraard speelde de factor 'hitte' hier mee:

 • Diverse teams voerden de aangeleerde technieken uit.

 • Aanvullend werden nog twee oefeningen blustechniek gedaan:
 1. Een brandende gasleiding naderen met bescherming dmv van nevelstraal en de gastoevoer afsluiten.
 2. Een vloeistofbrand benaderen met twee ploegen met nevelstraal en de vuurhaard doven dmv twee poederblussers.
Uitleg over overdruk ventilator Opstelling tov de deuropening
communicatie is zeer belangrijk. Let ook op de plattegrond Het benaderen van een binnenbrand
Uitstroom via de uitlaatopening Let op de snelle uitstroom van de afgevoerde rook

Training 'Flensbrand' benaderen met waterscherm, afsluiter dichtdraaien

Flensbrand Sluiten v/d gastoevoer

Training 'Vloeistofbrand' benaderen met waterscherm, blussing met poeder

Naderen met waterscherm en poederblussers Blusing dmv poederblussser
Foto's: © Tim Troch & © Patrick Van Geldorp

Ga naar: Hoofdpagina