INFORMATIE OVER BIJEN
Ontwikkeling:
We kennen ze maar al te goed, de zoemende, ijverige bijtjes. Veelal zijn we er bang voor, maar daar is geen reden toe. Zolang we ze met rust laten, zullen ze ons ook niks doen. Een bij leeft in een groep, bijenvolk genaamd. Aan het hoofd staan de werksters, de vrouwtjes. Zij besturen het volk, zij hebben het voor het zeggen (Zoals overal ;-). Zij zorgen dat er in het nest slechts één koningin aanwezig is. Deze wordt door de werksters vertroeteld en verzorgd Van de koningin hangt immers het voortbestaan van het volk af. Wanneer de oude koningin minder eitjes begint te leggen, of meerdere eitjes blijken onbevrucht te zijn; dan zullen de werksters een nieuwe koningin aanmaken. Zij zullen een grotere cel bouwen, een koninginnencel. Daarin legt de oude koningin dan haar eitje. Het is een eitje net zoals de andere, maar vanaf het begin krijgt de larve die uit het eitje komt koninginnenbrij. Door dit speciaal eten wordt deze unieke bij een nieuwe koningin. De oude koningin zal even voor de geboorte van de nieuwe koningin het nest verlaten. De helft van het volk vliegt met de oudere koningin mee. We spreken dan van een zwerm. Vooral in mei kan je het fenomeen zwermen waarnemen. Duizenden bijen wriemelen door elkaar in de lucht, middenin de zwerm zit de koningin. Wanneer zij zich neerzet, komen alle andere bijen als een bol rondom haar gekropen of hangen ze als een tros aan een tak. Ondertussen zoeken verkenners een nieuwe woonst voor het zwermende volk. De imker heeft dit uiteraard niet graag, want, op slag verliest hij zomaar een half volk. Deze bijen kunnen hem niet meer aan honing helpen. Naast werksters en de koningin hebben we ook de darren. Ook zij komen uit een gewoon eitje, maar dit eitje is niet bevrucht. Wanneer de koningin te oud is zal de imker dit merken. Het merendeel van de uitkomende broed zal mannelijk zijn, darren dus. Zij zijn lui en halen geen stuifmeel, zweten geen was, halen geen nectar. De darren zijn er echter wel nodig! De koningin moet bevrucht worden. Wanneer ze het daglicht ziet, gaat ze eerst en vooral haar concurrenten vermoorden. De werksters leggen voor alle zekerheid immers een aantal koninginnencellen aan. De prima donna blijft alleenheerser in het volk. Die nieuwbakken koningin gaat nu de bruidsvlucht aan. Ze schiet de lucht in en trekt naar een plaats waar de darren samentroepen. Deze plaatsen liggen vast. De koningin wordt vanaf verre afstand geroken.(Feromonen) De darren haasten zich om de eerste bij de dame te zijn. De sterkste dar wint het. In de lucht paren ze. De dar verliest hierbij zijn geslachtsdeel. Dit betekent voor de dar de dood. Andere darren proberen vervolgens hun geluk. De koningin heeft nu zaadcellen voor jaren ver (hooguit 3 jaar!). De darren die terugkeren leven met het volk mee. Even voor de herfst hebben de werksters er genoeg van en jagen de darren buiten. Zij die toch binnenraken worden afgeslacht. De darrenslag is er nodig omdat het volk de honing nodig heeft om te overwinteren. En zo herhaalt de cyclus zich telkens weer opnieuw.
Foto's: © Albert De Wilde

Ga naar: Hoofdpagina